multidisciplinair centrum

 

 

 

Ria Vinkx

Klinisch Psychologe, Psychotherapeute i.o.

Opleidingen
- Master-Licentiaat in de Psychologische Wetenschappen, Klinische Psychologie (KULeuven, 1989)
- Counselor individuele begeleiding van kinderen en jongeren (vzw Kern, Centrum voor psychotherapie en relatievorming, Sint-Niklaas, 2002-2004)
- Psychotherapeute, Relatie- en gezinstherapie, in opleiding (vzw Rapunzel, Diest, 2015-2019)

Beroepsvereniging
Erkend door de Psychologencommissie (Erkenningsnummer: 662114004)
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

Werkervaring
Tijdens mijn werk in een multidisciplinair revalidatiecentrum heb ik mijn expertise opgebouwd in het begeleiden van mensen met psychologische klachten bij lichamelijke problemen en bij problemen in de wisselwerking tussen lichaam, gevoelens en context. Tevens kwam coachen van ouders met pedagogische vragen uitvoerig aan bod. Sinds 2015 werk ik in het multidiscipliniar centrum De Prikkel.
Dankzij de samenwerking met verwijzers en de follow-up zorg heb ik een ruime kennis opgebouwd van gangbare hulpverleningsmogelijkheden.

Wat is psychologische begeleiding?
Gesprekken met een onafhankelijk psycholoog met waardering voor jouw verhaal en gevoel. De counselor  gaat in op een hulpvraag,  en heeft ook oog voor wat er onder ligt, zodat cliënten oplossingsgericht met zichzelf aan de slag kunnen.
Ik werk ervaringsgericht en pas systeemtheoretische, gedragstherapeutische, oplossingsgerichte strategieën toe.

Wie kan er bij ons terecht?

Kinderen en jongeren met moeilijkheden bij

 • omgaan met gevoelens van boosheid, angst, verdriet
 • omgaan met andere kinderen
 • psychische problemen op school
 • verwerken van een ingrijpende gebeurtenis

Ouders  met vragen naar

 • ongerustheid over psychisch welzijn van hun kind

Volwassenen met psychische klachten bij  

 • oververmoeidheid, overbelasting
 • Neerslachtigheid
 • Piekeren, slaapproblemen
 • Burn-out
 • Verliesverwerking, ziekteverwerking
 • Traumaverwerking
 • Angst
 • Stress-hantering
 • Omgaan met anderen en communicatie (vrienden, partner, collega’s)
 • volwassenen en familieleden  die problemen ervaren owv  ASS, NAH
 • Autisme
 • Borderline

Werkwijze
In het eerste kennismakingsgesprek (intake) luister ik uitvoerig naar de hulpvraag, de geschiedenis en de verwachting. Ik geef aan wat kan, wat niet. Ik maak gebruik van diagnostische vragenlijsten indien  nodig. In de verdere gesprekken zoeken we helderheid in soms complexe problemen en werken we  ernaar om de eigen positieve krachten terug te kunnen aanwenden. De frequentie en duur van de begeleiding wordt afgestemd met de persoon.

Ik onderhoud contact met verwijzers indien gewenst en mits schriftelijke toestemming van de cliënt.

CONTACT

Donderdag: 13-18u
Donderdagavond op aanvraag.

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0484/81.01.50

Gelieve minimaal 48 uur op voorhand te verwittigen indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.
Bij niet tijdig verwittigen zal een vergoeding aangerekend worden:
- 30 euro indien tussen 24u en 48u.
- 50 euro indien minder dan 24 uur.
 

TARIEVEN/TERUGBETALING

Een gesprek duurt 45 min.
Kostprijs 70 euro.

De betaling gebeurt na elke sessie - cash of via mobiele betaling

Voor kinderen en jongeren tot 18j. bieden de mutualiteiten een terugbetaling aan. Ook voor volwassenen geven enkele ziekenfondsen een beperkte terugbetaling. Tarief, voorwaarden en in te vullen attesten verschillen per ziekenfonds. Deze zijn na te vragen bij uw mutualiteit.