multidisciplinair centrum

 

 

 

Programma's / cursussen / workshops

 

TIJD VOOR ZELFZORG

Via training ACT en mildheid

De Prikkel organiseert een nieuwe 6-weekse training TIJD voor zelfzorg via ACT en mildheid
De training zal doorgaan op dinsdag 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11 en 15/11, telkens van 18u30 tot 21u.

Trainer: Ilse Neyens
Locatie: de Prikkel 
Interesse en inschrijven?
bel naar het secretariaat 014/588269 (ma-do: 8u en 12u, maandag ook tss 17u en 21u en op vrijdag: 9u en 12 u)
of mail naar info@deprikkel.be

Klik hier om de ervaringen met Training ACT en mildheid te bekijken...
Kostprijs: 275 euro
In deze training van 6 weken ga je gedurende 2.30 uur per week technieken aanleren om:

 • Minder te piekeren
 • Minder streng naar jezelf en anderen te kijken
 • Een beter zicht te krijgen op je eigen gedrag
 • Beter voor jezelf te leren zorgen in stresssituaties
 • Meer jezelf te mogen zijn en dit ook durven
 • Op langere termijn beter voor jezelf te zorgen
 • Een authentieker contact met jezelf en met anderen aan te gaan
 • Sneller slechte gewoontes aan te pakken
 • Je relaties te verbeteren op je werk, met je gezin, met anderen in je nabije omgeving en met jezelf
 • Je lichaam te leren opmerken

Kortom om (terug) meer te leven dan te overleven.
De cursus is niet alleen geschikt voor mensen die last hebben van piekeren en slechte gewoontes. Ook als je wil leren vertragen, als je meer uit je leven en je relaties wil halen,  zal deze cursus iets voor jou zijn.  We zetten in deze cursus ook sterk in op preventie.  Preventie voor burn-out of herval van een burn-out, maar ook voor mensen die last hebben van piekeren, angstgedachten, chronische pijn en stress.

Wanneer volg je deze cursus beter niet?
Personen die op dit moment in een depressie zitten of een trauma verwerken volgen de cursus beter niet. De cursus is geen zelfhulpgroep, maar een groepstraining.  Voor mensen die lijden aan een persoonlijkheidsproblematiek (borderline e.a.) of psychotische problematiek, een agressie-problematiek of autisme is deze groepscursus niet geschikt.
Mocht je twijfelen of deze cursus op dit moment iets voor jou is, neem dan gerust contact op en dan bespreek je samen met de trainer of deze cursus op dit moment geschikt is voor jou.

Cursusvoorwaarden

Aanmelding en inschrijving
Aanmelding voor de cursus is alleen mogelijk via het secretariaat van De Prikkel.
Je krijgt na aanmelding een mail met info over de betalingswijze van het inschrijvingsgeld en  een vragenlijst. Met deze vragenlijst hebben we 2 doelen voor ogen:

 • Enerzijds bezorgt dit de trainer achtergrondinformatie van de deelnemers. Dit maakt het immers mogelijk om - zij het discreet - in te spelen op de samenstelling en de noden van de groep. Deze informatie wordt behandeld met de nodige privacy. Enkel de trainer is op de hoogte van deze informatie.
 • Anderzijds willen we in de mate van het mogelijke voorkomen  dat er mensen aan de training deelnemen waarvan we inschatten dat ons groepsaanbod mogelijk te vroeg in hun leven komt of niet passend is voor de vraag of het probleem waarmee een aanmelder kampt. Als deelnemer is het belangrijk om je te realiseren dat het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie aanleiding kan zijn om deelname aan de cursus te weigeren.

De inschrijving voor de cursus is pas definitief na betaling het inschrijvingsgeld.  Zolang de betaling niet gebeurd is, behoudt de Prikkel zich het recht om de inschrijving eenzijdig te annuleren.
Een factuur of betalingsbewijs (indien gewenst) wordt uiterlijk 21 dagen na betaling naar de deelnemer verstuurd.
Bij de cursusprijs is inbegrepen:

 • Beknopt naslagwerk met oefeningen
 • Water, koffie, thee tijdens de pauze.
 • 6 sessies van 2.30 uur

Verplaatsen inschrijving
Mocht je na inschrijving o.w.v. ernstige redenen toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan het secretariaat van De Prikkel.
Er is enkel terugbetaling van het cursusgeld op basis van ernstige redenen én indien afzegging gebeurt minimum 2 weken voor aanvang van de cursus. Hiervoor wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.
In andere gevallen is terugbetaling van het cursusgeld niet mogelijk.  De deelname kan , bij een overeenkomst tussen deelnemer en de Prikkel, wel verschoven worden naar een volgende cursus binnen de volgende 12 maanden.  Hiervoor wordt ook 50 euro aan administratiekosten aangerekend.

Aantal inschrijvingen

Om de kwaliteit van de cursus te garanderen zijn het aantal inschrijvingen beperkt  tot maximaal 12 deelnemers. Indien de cursus volzet is, kan je je aanmelden om één van de volgende cursussen te volgen.
De cursus wordt ingericht vanaf minimaal 7 deelnemers. Wanneer het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, wordt de cursus geannuleerd. Deelnemers worden hiervan verwittigd, ten laatste een week voor aanvang van de cursus.  Je kan op dat moment beslissen om je te plaatsen op de deelnemerslijst van de volgende cursus. Bij annulatie kan je ook opteren om het volledige inschrijvingsgeld te laten terugbetalen.

Uitstel van een sessie

Mocht een cursusbijeenkomst onvoorzien wegvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of dwingende redenen, dan zal deze op een later tijdstip ingepland worden (vermoedelijk een week na de 6e vastgelegde datum, op dezelfde weekdag en hetzelfde uur). 

Vertrouwelijk informatie

De betrokken partijen, te weten de cursist, de ACT-coach en de Prikkel, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de cursus van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

WAT IS ACT-THERAPIE

ACT (Acceptance en Commitment Therapie of training ) is een wetenschappelijk onderbouwd model om om te gaan met angst, gepieker, onzekerheid, perfectionisme, uitputting en depressieve gevoelens. ACT wordt ook vaak gebruikt om te leren omgaan met chronische pijn.

ACT bestaat uit twee componenten: Acceptance en Commitment. Acceptance (of Mindfulness) leert je om op een andere manier om te gaan met de problemen die je tegen komt, en vooral dan met vervelende gedachtes en gevoelens. We hebben de neiging om liefst zo snel mogelijk deze negatieve gedachten en gevoelens op te lossen om ze zo snel mogelijk kwijt te geraken. Dit is effectief op korte termijn, maar op lange termijn werken deze strategieën niet zo goed.
Vanuit dit Acceptance-perspectief leer je om in plaats van te worstelen met die gedachten en gevoelens, er net ruimte voor te maken. Het einddoel is natuurlijk niet om te leren je rot te kunnen voelen, maar net door niet met die worsteling bezig te zijn, bestaat er ruimte om aandacht te geven aan de zaken die jij belangrijk vindt in het leven.

En dat is het tweede deel: Commitment = investeren in jezelf. Wat vind jij belangrijk? Hoe kan je bezig zijn met de dingen die er echt voor jou toe doen? Wie wil jij zijn? Wat voor iemand wil jij zijn? Wat geeft je een dankbaar gevoel? Met welke houding wil jij in het leven staan?

En tenslotte ACT(ie): Hoe kan je deze dingen nu allemaal doen? We zijn ongelooflijk sterk in het onszelf voornemen om vanalles te doen en het dan uiteindelijk niet te doen. We leren hoe jij die dingen die jij wil oppakken nu ook effectief kan aanpakken.

 

 

Groepslessen Hartcoherentie

Hartcoherentie helpt je om op een duurzame manier veerkracht op te bouwen, beter met stress om te gaan en bewustere keuzes te maken. De basis hiervoor is een eenvoudige ademhalingstechniek. Het unieke aan deze wetenschappelijke methode is dat ze meetbaar is via biofeedbackapparatuur. Op het scherm kan je dus dadelijk resultaat zien van het oefenen. 

Welkom op de gratis en vrijblijvende infosessie op woensdag 21/9/2022 van 19.30u tot 20.30u.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via info@deprikkel.be

In het voorjaar 2022 gaan de groepssessies door op woensdagen: 28/9, 12/10, 26/10 en 9/11 (telkens van 19.30u-21.30u) Prijs van het traject: 130 euro.
Minimum 5 deelnemers, maximum 7. Inschrijven via: info@deprikkel.be

Na aanmelding krijg je een mail met info over de betalingswijze. Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
Een week voor de start van de cursus krijg je in je mailbox de praktische info voor de eerste sessie.