multidisciplinair centrum

 

 

 

Liesje ven

Psychologisch consulent (jong)volwassenen

“De kwaliteit van je relaties bepaalt de kwaliteit van je leven” (T. Robbins)

Hallo, ik stel me graag even aan jou voor. Mijn roepnaam is Liesje en ik kwam op deze wereld in 1975. Mijn loopbaan speelt zich sinds 1999 af in de welzijnssector waarbij ik mij heb ingezet voor verschillende (jong)volwassen doelgroepen (18+). Ik ben een gevoelsmens, empathisch en spontaan. Ik heb geen oordelen klaar, maar probeer me in te leven in jouw beweegredenen, gevoelens en verlangens.
Ik moedig je aan jezelf te waarderen en jezelf te tonen. Het is mijn doel je heel dicht bij jezelf te brengen zodat je voldoende klaarheid bereikt over waar jij precies naartoe wil en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Relaties -ook die met jezelf!- zijn cruciaal voor een gelukkig leven, maar ook vaak complex. Soms lopen we vast in deze relaties. We voelen ons ‘in de knoop’. Graag wil ik jou helpen uit die knoop te geraken.

Werkwijze
Iedereen en elk levenspad is uniek, en zo ook is een succesvolle aanpak voor iedereen anders.
Soms zijn therapeutische interventies zinvol om gebeurtenissen uit het verleden beter te begrijpen, deze te verbinden met wat er in het heden afspeelt, om ze daarna echt los te kunnen laten.
Soms ben je gebaat bij een coachende aanpak, waarbij we focussen op de toekomst, en op de vele mogelijkheden om in je sterktes te komen staan.
In vele gevallen zal mijn aanpak een combinatie zijn van beide: therapie (vertrekkend vanuit verleden) en coaching (gericht naar de toekomst).
Afhankelijk van de persoon voor mij en diens hulpvraag, zet ik verschillende methodieken/modellen in. Eentje die wat vaker aan bod komt is cognitieve therapie (cognitie = denken): “je denken veranderen, verandert meer dan je denkt”.

Mijn aanpak is eerder direct. Ik opteer niet voor langdradige, aanslepende begeleidingen. Ik kies wel voor een uitgebreide kennismaking bij aanvang waarbij we jouw hulpvraag en verwachtingen voldoende uitspitten. Indien er daarna een wederzijds goed gevoel blijft hangen over een verdere samenwerking, gaan we aan de slag via verhelderende gesprekken, oefeningen tijdens de sessies, en ook thuisopdrachten.
Samen zetten we oorzakelijke inzichten om naar oplossingsgerichte acties.
Jij houdt de touwtjes in handen, ik begeleid je op jouw unieke weg, en wij houden samen jouw evolutie goed in de gaten.

“The best way out is the way through” (R. Frost)

Ik bied ondersteuning

  • als het leven niet loopt zoals jij graag zou willen en je daardoor vele frustraties ervaart
  • als je lichamelijk of mentaal uitgeput bent
  • bij problemen in je relatie (individuele of koppeltherapie)
  • als je het moeilijk vindt om intieme relaties aan te gaan of als je je eenzaam voelt
  • wanneer je onzeker bent of als je het moeilijk vindt om voor jezelf op te komen en onmacht ervaart
  • bij somberheid, weinig energie, niet kunnen genieten van het leven
  • bij verlies of bij echtscheiding

Opleidingen
Continu: Permanente bijscholing via workshops, webinars, lezingen, intervisie, …
2022         i.o:   Integratief Psychotherapeut (Interactionele Vormgeving), Antwerpen
2022         Hypnotherapie, Antwerpen        
2020-2021         Emotionally Focused Therapy (EFT = vnl gericht op koppeltherapie), Leuven
2019-2020         Relatietherapie & sekscounseling, Hasselt
2019-2020         Singlecoach, Hasselt
2007-2009         Lerarenopleiding in avondonderwijs, Geel
1999-1999         Postgraduaat slachtofferbejegening, Antwerpen
1997-1999         Bachelor Psychologie, Antwerpen
1993-1997         Sociaal verpleegkundige, Turnhout

Beroepsvereniging
Lid van de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)
Lid van VVTIV of Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

CONTACT

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0484/81.01.50

Gelieve minimaal 48 uur op voorhand te verwittigen indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.
Bij niet tijdig verwittigen zal een vergoeding aangerekend worden:
- 30 euro indien tussen 24u en 48u.
- 50 euro indien minder dan 24 uur.
 

TARIEVEN/TERUGBETALING

70 euro per sessie. Een sessie duurt 60 min.

De betaling gebeurt na elke sessie - cash of via mobiele betaling.