multidisciplinair centrum

 

 

 

ILSE NEYENS

Trainer van de cursus ‘Tijd voor zelfzorg’

Als klinisch orthopedagoog heb ik, Ilse, al jarenlange ervaring in coaching en training. Ik volgde meerdere ACT-opleidingen. Ik werkte van 2018 – 2021 als  individueel therapeutische ACT coach in De Prikkel en ook heel wat jaren in de gehandicaptensector. Op dit moment ligt mijn hoofdopdracht in praktijkopleidingen van het volwassenenonderwijs.

Ik geef deze training sinds 2019 in de Prikkel. Deelnemers omschrijven me als een “open en oprecht persoon, iemand die echt staat voor wat ze verkondigt, , realistisch is en mild is voor zichzelf en deelnemers”.

Het geven van groepstrainingen gaat me vlot af. Ik heb oog voor groep én individu en laat me leiden door inbreng en noden van deelnemers. Ik kader theoretische inzichten en leg helder verbanden met het dagdagelijkse leven van deelnemers. Ik werk zeer ervaringsgericht. In elke sessie voorzie ik ruimte voor verschillende praktische oefeningen en zoek samen met deelnemers naar persoonlijke en milde toepassingen. Week na week bied ik stapsgewijs kansen om meer bewust te worden van eigen gedragspatronen en andere, nieuwe vaardigheden en keuzemogelijkheden. Ik bied na elke sessie extra bewustwordingsoefeningen aan om thuis vrijblijvend mee aan de slag. Ik merk daardoor telkens dat deelnemers nog meer stappen zetten in hun leerproces.

Ik kan deelnemers geen snelle en eenvoudige oplossingen beloven, geen kant en klare recept aanbieden dat je moet opvolgen om van al je moeilijkheden af te zijn. Deelnemers ‘bekennen’ regelmatig dat ze met dit verlangen de cursus aanvingen.
Ik kan je wel garanderen dat we samen heel wat inzichten en nieuwe technieken, vaardigheden leren, zodat de deelnemer handvaten krijgt om met oude gewoontes te breken en daadwerkelijke stappen te zetten in een richting die de deelnemer zelf belangrijk vindt.

Meer info over ACT therapie kan je vinden bij de cursus TIJD VOOR ZELFZORG