multidisciplinair centrum

 

 

 

ELLEN LAMBRECHTS

Psychologisch consulent - systemisch counselor i.o.

“Lastige gesprekken, zijn gesprekken die gevuld zijn met hoop”.

Opleidingen
Driejarig postgraduaat systemisch counselor – 2e jaar (Hogeschool UCLL & Interactie Academie, heden)
Korte opleiding: systemisch werken rond complexe verwerkingsprocessen en trauma (Interactie Academie, 2024)
Korte opleiding: traumasensitief werken met kinderen, jongeren en hun netwerken (Interactie Academie, 2024)
Bachelor Toegepaste Psychologie (AP Hogeschool Antwerpen, 2021)
Voortdurende bijscholingen via diverse erkende opleidingsverstrekkers (Interactie-Academie, Autisme Centraal, VAD, …)

Beroepsvereniging
Lid van de Beroepsvereniging van psychologisch consulenten (BPC).

Werkervaringen
Ik heb ervaring als leefgroepbegeleider voor kinderen tot 12 jaar met type basisaanbod en type 9. Verder heb ik ervaring om schoolverlaters, volwassenen en ouderen die kampen met een psychische kwetsbaarheid, te begeleiden naar werk. Werken met mensen loopt dan ook als een rode draad doorheen mijn levensloopbaan. Naast de Prikkel, werk ik ook in De Kriekelaar.

Hoe ga ik te werk?
Een intakegesprek is altijd spannend zowel voor mij maar ook voor jou. Daarom vind ik het belangrijk om voldoende tijd en ruimte in te lassen om te luisteren naar jouw verhaal. Tijdens dit kennismakingsmoment worden er ook verdere afspraken gemaakt rond o.a. de duur van jouw traject, welke thema’s er worden benaderd, eventuele huiswerkopdrachten, etc. Wanneer we beiden een klik voelen, gaan we van start. 
Ik heb een vrij hands-on aanpak door bij het begin van een traject visuele methodieken in te schakelen. Zo werk ik graag met netwerktekeningen of genogrammen. Dit om jouw levensloop of netwerk met zijn diverse contexten en vele verbindingen te laten oplichten. Verder werk ik graag met diverse materialen/middelen doorheen de sessies (plasticine, tekeningen, …).  Ik bied geen pasklare antwoorden maar opteer voor eerlijke adviezen waarbij we vertragen en stil staan. Dit om jou nieuwe inzichten te laten verwerven.

Wie kan bij mij terecht?
Kinderen vanaf 14 jaar, jongvolwassenen en volwassenen. Ik bied individuele begeleidingen en gezinsgesprekken aan.

  • werken rond ASS of een vermoeden van (geen diagnose stellen)
  • traumasensitief werken
  • faalangst 
  • laag zelfbeeld
  • problemen met identiteit
  • vragen rond werk in combinatie met een psychische kwetsbaarheid (geen loopbaancoaching)
  • communicatieproblemen 
  • hechtingsproblematieken 
  • verslavingsproblematiek (alcohol)

Werkwijze
Aanmelding via het secretariaat ‘De Prikkel’.  De verwachtingen en verdere afspraken
worden tijdens het eerste intakegesprek besproken.

 

CONTACT

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0484/81.01.50

ellendeprikkel@gmail.com

Gelieve minimaal 48 uur op voorhand te verwittigen indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.
Bij niet tijdig verwittigen zal een vergoeding aangerekend worden:
- 30 euro indien tussen 24u en 48u.
- 50 euro indien minder dan 24 uur.
 

TARIEVEN/TERUGBETALING

Kostprijs per consultatie:
70 euro per individueel gesprek
80 euro per koppel/gezinsgesprek

De betaling gebeurt na elke sessie - cash of via mobiele betaling.