multidisciplinair centrum

 

 

 

ISABELLE GROOTAERS

Psychotherapeut-pedagoog

Opleidingen
- Licentiaat Pedagogische Wetenschappen (spec. gedrags- en leerproblemen), 1998-2003 (KULeuven)
- Academische Lerarenopleiding, 2002-2003 (KULeuven)
- Aanvullend jaar Criminologische Wetenschappen, 2003-2004 (KULeuven)
- Relatie- en gezinstherapie, systeemtherapie; 2017-2021 (Rapunzel - VUBrussel)

Werkervaring
Van 2004-2017 deed ik als pedagoog bij Vzw Stijn, 't Weyerke heel wat ervaring op rond emotionele en gedragsproblemen, autismespectrum, dubbeldiagnoses, (rouw)verwerking, ...
Sinds 2015 geef ik lezingen en workshops rond slapen en dromen vanuit een wetenschappelijke achtergrond.
Dit in samenwerking met Christelijke Mutualiteit, Vormingsplus, ...
Hiernaast werk ik als zelfstandig psychotherapeut bij groepspraktijk Melius te Tongeren.

Werkwijze
Na aanmelding bij het secretariaat brengen we tijdens een eerste gesprek samen de hulpvragen en verwachtingen in kaart. Als therapeut streef ik ernaar dat de cliënt zich werkelijk begrepen voelt en nieuwe inzichten, eigen positieve krachten en groei kan ervaren.
In onderling overleg bepalen we een voor u passende frequentie en duur van de begeleiding.
Indien zinvol en gewenst nemen we contact op met verwijzers.  

Wie kan er bij mij terecht?
Als psychotherapeut begeleid ik kinderen, jongeren, (jong)volwassenen, relaties en gezinnen.
Hierbij tracht ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat de cliënt nodig heeft om de therapie te doen werken.

Kinderen/jongeren met:

  • Probleemgedrag: agressie, druk en chaotisch gedrag, pesten, ...
  • Emotionele problemen: (rouw)verwerking, zelfbeeld, angst, nachtmerries en slaapproblemen, ...
  • Autismespectrum (ASS), ontwikkelingsstoornissen, dubbeldiagnoses, ...
  • Nieuw evenwicht zoeken binnen het gezin en op school: ingrijpende gebeurtenis, echtscheiding, ...
  • ...
Volwassenen met:
  • Stressklachten, gebrek aan energie, burn-out, nachtmerries, angst, zelfbeeld, depressieve gevoelens, levensvragen, ...
  • (Rouw)verwerking
  • Autismespectrum (ASS), dubbeldiagnoses, NAH, ...
  • Moeilijkheden en bezorgdheden als ouder, binnen de koppelrelatie, binnen het gezin van herkomst, binnen de familie, op het werk, ...
  • ...

CONTACT

ma 9u-13u, do 9u-13u en di 18u-22u

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0484/81.01.50

Gelieve minimaal 48 uur op voorhand te verwittigen indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.
Bij niet tijdig verwittigen zal een vergoeding aangerekend worden:
- 25 euro (individueel)/35 euro (koppel) indien tussen 24u en 48u.
- 55 euro (individueel)/70 euro (koppel) indien minder dan 24 uur.
 

TARIEVEN/TERUGBETALING

€ 55 per intakegesprek
€ 55 per individueel gesprek
€ 70 per koppel/gezinsgesprek

De afrekening gebeurt contant na elke sessie.