multidisciplinair centrum

 

 

 

ANKE BEYLEMANS

Klinisch psycholoog, Relatie- en gezinstherapeute i.o.

Opleidingen
- 2011-2016: Master of science in de psychologie - Klinische en Gezondheidspsychologie (KU Leuven)
- 2017-2021: Postgraduaatopleiding Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (Thomas More en IPRR, Mechelen)

Beroepsverenigingen: Erkend door de Psychologencommissie

Werkervaring
Tot voor kort deed ik vooral ervaring op in residentiële psychiatrische ziekenhuizen op onder andere de afdelingen diagnose en psychosezorg. Naast dit multidisciplinair centrum, ben ik verder werkzaam in het Aanmeldingsteam van GGZ Netwerk Kempen. 

Wat is psychologische begeleiding?
Tijdens een begeleiding werk ik vanuit een systeemtherapeutische en herstelgerichte visie. Hierbij worden moeilijkheden en bezorgdheden bekeken vanuit de context waarin je je als mens bevindt. De relaties en interacties met je dichte en brede omgeving beïnvloeden jou als persoon. Enerzijds kan je hierdoor uit evenwicht geraken. Anderzijds kan je deze relaties aanspreken als een kracht en vanuit deze en eigen krachten werken aan je moeilijkheden en bezorgdheden.

Wie kan er bij ons terecht?
Koppels, gezinnen en individuen ((jong)volwassenen) met 

 • relatiemoeilijkheden
 • communnicatiemoeilijkheden
 • relatiebreuk of echtscheiding
 • levensfasemoeilijkheden
 • familiale moeilijkheden
 • moeilijke rolverdeling in het gezin
 • stress
 • neerslachtigheid of depressie
 • identiteit
 • laag zelfbeeld
 • moeilijkheden met grenzen stellen
 • ...

Werkwijze
Tijdens een eerste intakegesprek maken we kennis, kijken we naar je verhaal met jouw moeilijkheden en krachten en bekijken we jouw hulpvraag. Van hieruit bepalen we samen het verloop van de verdere begeleiding. 

CONTACT

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0484/81.01.50
ankebeylemans.psycholoog@gmail.com

Gelieve minimaal 48 uur op voorhand te verwittigen indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.
Bij niet tijdig verwittigen zal een vergoeding aangerekend worden:
- 25 euro (individueel)/35 euro (koppel) indien tussen 24u en 48u.
- 60 euro (individueel)/70 euro (koppel) indien minder dan 24 uur.
 

TARIEVEN/TERUGBETALING

€ 60 per intakegesprek
€ 60 per individueel gesprek
€ 70 per koppel/gezinsgesprek

De afrekening gebeurt na elke sessie.