multidisciplinair centrum

 

 

 

CHARONA JANSSENS

Criminoloog – seksuologisch hulpverlener IV-psychotherapeut

Opleidingen

 • Postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving, integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis (2015-2019, Educatieve Academie Berchem)
 • Specifieke lerarenopleiding (2016-2018, CVO Limlo Diepenbeek)
 • Postgraduaat in de seksuologische hulpverlening (2014-2015, UCLL Diepenbeek)
 • Master in de criminologische wetenschappen (2010-2015, K.U.Leuven)

Beroepsvereniging
- Lid van VVTIV: Vlaamse vereniging voor therapeuten in de interactionele vormgeving.

Werkervaring
Ik heb vooral ervaring in het werken met jongeren en jongvolwassenen. Zo stond ik in 2013-2014 in een leefgroep (12 – 18j) en werk ik sinds 2015 in een deeltijds onderwijs voor jongeren tussen 14 en 25 jaar. Hier hou ik mij vooral bezig met trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding houdt zich bezig met 3 pijlers: welzijn, werkgelegenheid en schools traject. De kwaliteiten van de leerling worden zo veel mogelijk in de verf gezet en er wordt gekeken waar ondersteuning nodig is.

Sinds 2017 werk ik als zelfstandig psychotherapeut.

Bijscholingen
- April 2017: Bounce - Vierdaagse bijscholing in het versterken van veerkracht bij jongeren en hun omgeving
- Mei 2018: LSCI - Life Space Crisis Intervention, een therapeutische verbale interventiemethode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend gedrag.
-Mei 2018: 'Ik heb je lief.. of toch voor even' - Tweedaagse workshop over wat relationeel gekwetste kinderen nodig hebben om tot een meer stabiele manier van functioneren te komen.

Werkwijze
Psychotherapie is er voor iedereen. Zoek je vooral iemand om je verhaal kwijt te kunnen of wil je graag aan de slag met technieken? Hierin heb jij als cliënt het sturingsrecht! Stel dus gerust de vragen die bij jou opkomen. Als IV-therapeut is ‘integratief’ het sleutelwoord. Er wordt gewerkt met methodieken uit verschillende therapeutische stromingen en jij als cliënt staat hierbij steeds centraal. De hulpvraag en methodieken waarbij jij je goed voelt, bepalen hoe ik jou zal begeleiden.

Een intakegesprek is steeds de eerste stap. Hierin wordt vooral stilgestaan bij jouw hulpvraag. Wat loopt er niet zo goed? Wat wil je graag veranderen? Wat vind je moeilijk? Na het intakegesprek gaan we aan de slag. De intensiteit van de therapie wordt in samenspraak bekeken maar kan ook wijzigen doorheen het traject. Therapie hoeft niet steeds langdurig te zijn, iedereen is welkom met zijn of haar verhaal.

Een gesprek duurt 50 minuten.

Wie kan er bij mij terecht?

 • Kinderen/jongeren met:
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Probleemgedrag in het gezin/op school
  • Emotionele problemen
  • Vragen rond seksualiteitsbeleving of seksuele identiteit
  • Verwerking van misbruik of mishandeling
 •  (Jong)volwassenen met:
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Vragen rond seksualiteitsbeleving of seksuele identiteit
  • Perfectionisme, faalangst, aangeven van grenzen
  • Laag zelfbeeld, burn out, depressieve gevoelens
  • Relatieproblemen
  • Verwerking van misbruik of mishandeling
  • Moeilijkheden binnen gezin van herkomst en/of de familie
  • Moeilijkheden in communicatie

CONTACT

Maandag: 13u-22u

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0479/84.30.48
charona.janssens@gmail.com

TARIEVEN/TERUGBETALING

€ 55 per individueel gesprek
€ 70 per koppel/gezinsgesprek

De afrekening gebeurt contant na elke sessie.